Giới thiệu về thị trấn Cửa Tùng

Thị trấn Cửa Tùng có diện tích 4,69 km², dân số năm 2009 là 6256 người, mật độ dân số đạt 1333 người/km².

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng