Mô hình hay, cách làm tốt

Cửa Tùng: Doanh thu từ kinh doanh, dịch vụ ước đạt gần 24 tỷ đồng


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 17/07/2019 12:13:54 CH

Thị trấn Ca Tùng là địa phương ven biển của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có tiềm năng, lợi thế về du lịch biển. Sau hơn hai năm xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhờ đó hoạt động kinh doanh, dịch vụ đã dần khôi phục và có những chuyển biến tích cực. 

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, doanh thu từ kinh doanh, dịch vụ của thị trấn Cửa Tùng ước thực hiện đạt gần 24 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Thời gian tới, thị trấn Cửa Tùng tiếp tục tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, động viên nhân dân mở rộng, khai thác có hiệu quả các loại hình kinh doanh, dịch vụ để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý; đẩy mạnh các hoạt động thanh kiểm tra, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa chất lượng các loại hình dịch vụ và sản phẩm du lịch cũng như giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn…

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng