Tin hoạt động

Thị trấn Cửa Tùng với công tác CCHC, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/11/2020 10:22:06 SA

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thị trấn Cửa Tùng những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, và đã trở thành điểm sáng về cải cách hành chính được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đánh giá cao:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Cửa Tùng

Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua thị trấn Cửa Tùng luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Cải cách hành chính đó là: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính. Tổ chức xây dựng các văn bản về cải cách hành chính góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, đôn đốc triển khai công tác CCHC như: Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, Quyết định phân công trách nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, các công chức cơ quan thực hiện nhiệm vụ CCHC. Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan; Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Ngày 01/3/2020 đơn vị hành chính thị trấn Cửa Tùng chính thức đi vào hoạt động sau khi sáp nhập đơn vị hành chính xã Vĩnh Tân với thị trấn Cửa Tùng. Ngay từ ngày đầu đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có hiệu quả, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, phát huy thần đoàn kết và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo được sự đồng lòng ủng hộ, tin tưởng của người dân.  Nâng cao trách nhiệm của phó chủ tịch UBND thị trấn phụ trách lĩnh vực Cải cách hành chính; thường xuyên trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ công chức, làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại thị trấn Cửa Tùng, số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa: 2.219 thủ tục (tính đến ngày 03/11/2020) trong đó có 268 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, có 1.951 hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa. Phần lớn hồ sơ này đều được giải quyết kịp thời theo đúng quy định.

Bộ phận một cửa thị trấn Cửa Tùng hướng dẫn người dân làm thủ hành chính 

Bên cạnh đó, thị trấn còn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm chuyển tải các văn bản liên quan đến công tác CCHC cũng như tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác CCHC với nhiều hình thức. Thông qua việc tuyên truyền Chương trình tổng thể đã nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân về công tác CCHC; ý thức trách nhiệm phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân tốt hơn.

Thực hiện việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định.  

Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND thị trấn Cửa Tùng trên địa bàn. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của CBCC. Qua khảo sát, thống kê những năm qua tỷ lệ rất hài lòng, hài lòng đạt 100 %, không có ý kiến đánh giá không hài lòng, rất không hài lòng. 

Công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính tại đơn vị được quan tâm, hàng năm đều có khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác Cải cách hành chính tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Bộ phận một cửa thị trấn Cửa Tùng hướng dẫn người dân làm thủ hành chính

Những năm qua công tác cải cách hành chính của UBND thị trấn luôn xếp loại tốt và là một trong các xã/thị trấn đứng tốp đầu của huyện về chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt hai năm liền (năm 2018, năm 2019) chỉ số cải cách hành chính của TT Cửa Tùng xếp thứ nhất trong toàn huyện. Năm 2020, thị trấn Cửa Tùng được UBND huyện Vĩnh Linh tặng giấy khen cho 1 tập thể và UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 01 cá nhân về có thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Trong thời gian tới, thị trấn Cửa Tùng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; phấn đấu đạt trên 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thị trấn được ký số và gửi trên môi trường mạng. Nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, không ngừng bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức với phương châm hết lòng phục vụ nhân dân, tiếp tục xây đắp lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền trong những năm tiếp theo.

                                                                                                                   Bài, ảnh: Phương Thảo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Cửa Tùng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020: (27/1/2021)
Thị trấn Cửa Tùng với công tác CCHC, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10/11/2020)
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cửa Tùng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và phát động phong trào quyên góp, ủng hộ bà con vùng lũ lụt. (20/10/2020)
Đảng ủy thị trấn Cửa Tùng tổ chức Tọa Đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy (1930-2020). (19/10/2020)
Hội Nông dân thị trấn Cửa Tùng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) (16/10/2020)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Tổng kết công tác bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2020 - 2023. (5/10/2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Cửa Tùng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025: (2/7/2020)
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (15/4/2020)
Thị trấn Cửa Tùng: Triển khai Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra (7/2/2020)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng