Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5/2022.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân theo định kỳ vào các ngày: 06/5; 13/5; 20/5 và 27/5/2022 tại phòng họp UBND thị trấn.

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2022.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ vào các ngày: 08/4; 15/4; 22/4 và 29/4/2022 tại Phòng họp UBND thị trấn.

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3/2022.

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ tại phòng họp UBND thị trấn vào các ngày: 04/3; 11/3; 18/3 và 25/3/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2022.

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 01/2022.

Thông báo số 168/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc tăng cường giám sát người trở về từ vùng dịch

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 11/2021

 

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 10/2021

Tin đã đưa
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 (31/8/2021)
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 (31/8/2021)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 07/2021

 

(2/7/2021)
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 (2/6/2021)
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 (5/4/2021)
Thông báo số 22/TB-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021 (2/3/2021)
Thông báo số 12/TB-UBND ngày 29/02/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021 (29/1/2021)
Thông báo số 214/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 (29/12/2020)
Thông báo số 194/TB-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 (7/12/2020)
Thông báo số 175/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 11/2020 (3/11/2020)
Thông báo số 158/TB-UBND ngày 29/9/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 (29/9/2020)
Thông báo số 136/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 (28/8/2020)
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 (3/8/2020)
Thông báo số 95/TB-UBND ngày 30/6/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2020 (1/7/2020)
Thông báo số 80/TB-UBND ngày 29/5/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2020 (1/7/2020)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng