Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 07/2021

 

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ vào các ngày: 04/6; 11/6; 18/6 và 25/6/2021 tại phòng họp UBND thị trấn.

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ vào các ngày: 02/4, 09/4, 16/4 và 23/4/2021 tại phòng họp UBND thị trấn.

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021

Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công dân định kỳ vào các ngày: 05/3, 12/3, 19/3 và 26/3/2021 tại phòng họp UBND thị trấn Cửa Tùng.

Thông báo số 12/TB-UBND ngày 29/02/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021

Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công dân theo định kỳ vào các ngày: 05/02; 19/02 và 26/02/2021 tại phòng họp UBND thị trấn Cửa Tùng

Thông báo số 214/TB-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021

Chủ tịch UBND thị trấnCửa Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 vào các ngày 08/01; 15/01; 22/01 và 29/01/2021.

Thông báo số 194/TB-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 vào các ngày: 04/12; 11/12; 18/12 và 25/12/2020

Thông báo số 175/TB-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 11/2020

Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 vào các ngày: 06/11; 13/11; 20/11 và ngày 27/11/2020.

Thông báo số 158/TB-UBND ngày 29/9/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020

Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 vào các ngày: 02/10, 09/10, 16/10, 23/10 và 30/10/2020 tại phòng họp UBND thị trấn.
Tin đã đưa
Thông báo số 136/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 (28/8/2020)
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 (3/8/2020)
Thông báo số 95/TB-UBND ngày 30/6/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2020 (1/7/2020)
Thông báo số 80/TB-UBND ngày 29/5/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2020 (1/7/2020)
Thông báo số 70/TB-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 (29/4/2020)
Thông báo số 37/TB-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 3 năm 2020 (11/3/2020)
Thông báo số 06/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 02/2020. (7/2/2020)
Thông báo số 02/TB-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn tháng 01/2020. (2/1/2020)
Thông báo số 113/TB-UBND ngày 29/11/2019 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân tháng 12/2019. (2/12/2019)
THƯ XIN LỖI HỒ SƠ TRỄ HẸN (12/11/2019)
Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (12/11/2019)
Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (12/11/2019)
DANH MỤC BỘ TTHH THUỘC PHẠM VI XỬ LÝ CỦA UBND CẤP XÃ (11/11/2019)
Thị trấn Cửa Tùng triển khai khảo sát kinh tế - xã hội năm 2019 (11/11/2019)

BC tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

(17/7/2019)
Trang:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Trang tiếp >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng