Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn

Thông báo số 123/TB-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 31/08/2021 3:15:16 CH

/Portals/18/Lch%20tip%20cong%20dan_signed_signed_1.pdf

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 168/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (24/11/2021)

Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc tăng cường giám sát người trở về từ vùng dịch

(2/11/2021)

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 11/2021

 

(2/11/2021)

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 10/2021

(18/10/2021)
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 (31/8/2021)
Thông báo số 112/TB-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 (31/8/2021)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 07/2021

 

(2/7/2021)
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 01/6/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 (2/6/2021)
Thông báo số 33/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thị trấn Cửa Tùng về việc Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 (5/4/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng