VIDEO - Hình ảnh
Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng (22/12/1969-22/12/2019) và 10 năm thành lập Thị trấn Cửa Tùng (24/8/2009-24/8/2019):

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng (22/12/1969-22/12/2019) và 10 năm thành lập Thị trấn Cửa Tùng (24/8/2009-24/8/2019):

Lễ kỷ niệm 50 năm Lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng (22/12/1969-22/12/2019) và 10 năm thành lập Thị trấn Cửa Tùng (24/8/2009-24/8/2019).
Lễ khởi công dự án AE Resort Cửa Tùng

Lễ khởi công dự án AE Resort Cửa Tùng

Tin đã đưa
Trang:
   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng