VIDEO - Hình ảnh

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng (22/12/1969-22/12/2019) và 10 năm thành lập Thị trấn Cửa Tùng (24/8/2009-24/8/2019):


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/01/2020 10:36:36 SA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

TIN TRUYỀN HÌNH KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Thị trấn Cửa Tùng